بهبود طعم و ارزش غذایی گوجه‌فرنگی


ایسنا: محققان انستیتوی بویس «تامسون» واقع در نیویورک، توانستند پان‌ژنوم  گوجه‌فرنگی را که دربرگیرنده اطلاعات ژنتیکی 725 گونه کشت‌شده و وحشی این گیاه است، به دست آورند و منبع جدیدی از اطلاعات را تهیه کنند که امکان تولید گوجه‌فرنگی را با طعم بهتر و ارزش غذایی بیشتر فراهم می‌کند. در این تحقیقات چهار هزار و 873 ژن جدید شناسایی شد و محققان توانستند ژنی را بیابند که موجب بهبود طعم گوجه‌فرنگی می‌شود.
 این تحقیقات نخستین مورد در نوع خود است که تمام توالی‌های ژنوم را به همراه 166 توالی ژنتیکی جدید، به‌منظور شناسایی ژن‌های مفقود در ژنوم مرجع مورد کندوکاو قرار داده است. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Genetics منتشر شده است.