وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درحاشیه جلسه هیئت دولت مطرح کرد:
ترخیص حدود 30 هزار تن کاغذ به زودی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ترخیص شش تا 10 هزار تن کاغذ از گمرک تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: ، حدود 20 تا 30 هزار تن کاغذ هم در مسیر ورود به کشور است که با ورود این حجم کاغذ مشکلات نشر کتاب و مطبوعات برطرف خواهد شد.
سید عباس صالحی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات و روند امور درباره مسائل و مشکلات کاغذ، گفت: موضوع کاغذ که در چند ماه اخیر مطرح شده مسئله مهم همه کسانی به شمار می‌رود که درحوزه فرهنگی فعال هستند. وی با اشاره به اینکه عناوین مختلفی در این قضیه دخیل و تأثیرگذار است، اظهارداشت: تولید کشور ما در حوزه کاغذ بسیار کم است. سه کارخانه کاغذ در کشور وجود دارد که به طور اسمی 170 هزار تن تولیدات دارند، اما باید گفت تولیدات این کارخانه‌ها در سال 96 حدود 10 هزار تن و در سال 97 حدود 20 هزار تن بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید براینکه نیاز کاغذ ما در سال حدود 400 هزار تن است در حالی که سهم تولیدات ما بسیار اندک است بنابراین نیاز به واردات داریم و از سویی باید در موضوع خودکفایی از قبل اقدامات لازم را انجام می‌دادیم. تولیدات کارخانه‌های کاغذ ما بسیار اندک است.
صالحی در عین حال گفت: سالانه حدود 400 هزار تن نیاز به کاغذ داریم که بخش عمده آن وارداتی است بنابراین در بخش مطبوعات با توجه به تیراژ، حدود 80 تا 100 هزار تن مورد نیاز است. عضو کابینه دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنان خود به تصمیمات اتخاذ شده در دولت درباره کاغذ اشاره کرد و اظهار داشت: در اوایل سال مطرح شد که آیا ما می‌توانیم ارز 4200 تومانی را از کاغذ برداشته و به نیمایی تبدیل کنیم؟، که همین بیان طرح، تلاطم‌هایی را در بازار کاغذ ایجاد کرد بنابراین تصمیمات باعث شد کاغذهایی که به گمرکات وارد شده بود، ترخیص نشوند. صالحی ادامه داد: گفت‌وگوهای مختلفی در دولت با تاکید رهبر معظم انقلاب مطرح شدکه دو مسئله تصمیم‌گیری از آن بیرون آمده و موجب شد کاغذ مطبوعات و نشر با همان ارز 4200 تومان باشد. به گفته وی این تصمیم مبنای تصمیم‌گیری برای کاغذ شد که همه آنچه در گمرکات است، ترخیص شود و حدود 6 تا 10 هزار تن در یک تا دو هفته آینده ترخیص می‌شوند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین حال، گفت: حدود 20 تا 30 هزار تن کاغذ هم در مسیر ورود به کشور است که با ورود این مقدار و حجم کاغذ به طور یقین تا حد زیادی مشکل این حوزه برطرف می‌شود.